> Log-In E-mail  Password   hk9pidounrt9bbga1d8unheou2
Search

ราคา -

Select Product
Group Product

Jobs Opportunity at Kudson.com / รับสมัครงาน

Position : งาน Part Time ออกบูธ
จำนวน 5 ตำแหน่ง
  • วันละ 450 บาท
  • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
  • วุฒิขั้นต่ำ มัธยมศึกษาตอนต้น
  • ชอบดูการ์ตูนญี่ปุ่นจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความละเอียดรอบคอบใส่ใจในการทำงาน สู้งาน
  • ส่งใบสมัครที่ services@kudson.com แล้ว cc : ple.kudson@gmail.com หรือจะ submit application form จากหน้าสมัครงานนี้
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร / Download Applicaiton Form
Application Form
ตำแหน่ง
ชื่อ นามสกุล
ที่อยู่
Email
โทรศัพท์
เพศ ชาย หญิง
อายุ ปี
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน
บัตรประชาชน
รูปถ่าย
หลักฐานการศึกษา
Resume / CV