> Log-In E-mail  Password   7ljtin6b0q5o19d8lneei1ekn6
Search

ราคา -

Select Product
Group Product
kudson procedure

วิธีการสมัครสมาชิก

 

 1. คลิกที่ มาครั้งแรก บนแถบดำด้านบนของเว็บไซด์
 2. กรอกข้อมูลโดยข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอกจะอยู่ในตารางด้านซ้าย ข้อมูลสำคัญก็คือ
  อีเมล์ที่ใช้งานได้ เพราะคัดสรรจะใช้อีเมล์นี้ ในการติดต่อกับสมาชิก เพื่อยืน
  ยันข้อมูลการสั่งซื้อและสมาชิกจะใช้อีเมล์คู่กับรหัสผ่านเพื่อ login เข้าระบบ ในการเช็คใบสั่งซื้อหรือสถานะการสั่งซื้อ
  ว่าเราได้จัดทำการบรรจุหีบห่อ หรือส่ง
  ของแล้ว และกรอกที่อยู่ที่ครบถ้วน เพื่อการส่งของได้รวดเร็ว สมาชิกที่ต้องการใช้บัตร เครดิตในการจ่ายเงิน กรุณาใส่ชื่อภาษาอังกฤษให้ตรงกับชื่อในบัตรด้วย
 3. ตัวอย่างการกรอกใบสมัครนี้

 

 

 

วิธีการสั่งซื้อสินค้าทาง internet

 

 1. เข้าเยี่ยมชม www.kudson.com นะคะ
 2. ค้นหาและเลือกสินค้าตามประเภท หมวดหมู่ หรือรายชื่อ ด้วยเครื่องมือช่วยค้นที่ไซด์
  ของคัดสรร มีบริการให้สมาชิก
 3. วิธีค้นหา มี 3 วิธี คือ
  - ใส่ชื่อสินค้า หรือ keyword ใดๆ ที่ทราบในช่องบนแถบม่วงด้านซ้ายมือ เพื่อเริ่มค้นหา
  เช่น ชื่อหนังสือ เป็นภาษาไทย, ชื่อของเล่น เป็นภาษาอังกฤษ
  หรือ

  - เข้าไปแต่ละแผนก

  หรือ

  - เลือกเมนูจากตารางมุมซ้ายบน


 4. เมื่อพบรายการสินค้าที่ต้องการ ให้คลิกที่รูปตะกร้า เพื่อ "หยิบสินค้าลงตะกร้า"
 5. ตะกร้าจะมี 2 ประเภท คือ
  • 1. ตะกร้าสีเขียว
   ุสำหรับสินค้าที่เรามีอยู่ในมือและพร้อมส่งได้ทันที สินค้าที่ท่านเลือก จะปรากฏในรายการสั่งซื้อ (ตารางสีเขียว) และ
  • 2. ตะกร้าสีส้ม
   สำหรับสินค้าที่มีอยู่ในรายการสินค้าของเรา แต่อาจจะหมดหรือขาดตลาดชั่วคราว 

 6. เมื่อคลิกรูปตะกร้าแล้ว จะเห็นว่ารายการสินค้าที่สั่งจะปรากฏอยู่ในตารางสีเขียว และ/หรือ ตารางสีส้ม ที่อยู่ทางด้านซ้ายของหน้า 7. ท่านสามารถกลับไปแวะเวียน ค้นหา และเลือกสินค้าลงตะกร้า (ใช้วิธีตามข้อ 2) ได้อีก
  ตามอำเภอใจ โดยรายการสินค้าที่ท่านเลือกจะปรากฏเพิ่มในตาราง พร้อมรวมราคาให้ (หากท่านต้องการประหยัดค่าส่ง กรุณารวมสินค้าที่ต้องการ ให้อยู่ในใบสั่งซื้อเดียวกัน
  และ เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป จัดส่งฟรี)

  • สามารถเลือกวิธีการสั่งซื้อ แบบ EMS
   ค่าส่ง EMS คิดตามน้ำหนักของสินค้า โดยคิดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ 80 บาท


 8. การเพิ่ม/ลดจำนวนสินค้า หรือหยิบออก ทำได้โดย คลิกที่ "ดูตะกร้า" (ในรูปตารางด้าน
  บน) เพื่อที่จะแสดงตารางรายละเอียด ของรายการของในตะกร้า 9. เลือก [+] หรือ [-] เพื่อเพิ่ม/ลดจำนวน หรือ เลือก [x] เพื่อหยิบออก จากตารางรายการ
  ของในตะกร้า
 10. เมื่อได้สินค้าตามจำนวนที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก
 11. ในกรณีที่
  • ลูกค้าใหม่ มาครั้งแรก กรุณาสมัครสมาชิกคัดสรร (ฟรี) เพื่อกรอกข้อมูลตามแบบ ฟอร์มที่กำหนด และกด login
  • สมาชิกคัดสรร ให้ใส่ e-mail และรหัสผ่านของท่าน ก่อน login   หากท่านลืมรหัสผ่าน


 12. ในหน้าจ่ายเงิน กรุณากรอกข้อมูล เรียงตามลำดับหัวข้อ (จากข้อ 1-6)
 13. คัดสรรจะเติมข้อมูลที่อยู่จากที่อยู่ ตามที่สมาชิกกรอกข้อมูลให้ไว้กับเรา ท่านสามารถ แก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ส่งได้ หรือในกรณีที่จะส่งไปต่างประเทศ ให้เลือกประเทศ
  จากรายการของประเทศที่เราสามารถจัดส่งไปได้ และคลิกที่ปุ่มเลือกประเทศปลาย
  ทาง ซึ่งหลังจากที่เลือกแล้ว จะสังเกตได้ว่าชื่อประเทศในตารางส่งที่ /Ship to เปลี่ยน
  ไป และในตารางออกใบเสร็จในนาม ให้ท่านกรอกชื่อบุคคล/ นิติบุคคล และที่อยู่ที่ต้อง
  การให้ปรากฏบนใบเสร็จ จากนั้นให้เลือกวิธีการจ่ายเงิน และกดปุ่มสั่งซื้อ 14. คัดสรรจะแสดงรายการยอดรวมราคา เมื่อท่านตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วให้
  กดปุ่มยืนยันการสั่งซื้อ หรือ หากท่านพบว่ามีข้อมูลที่ไม่ตรงกับความประสงค์ของท่าน
  ให้กดปุ่มกลับไปแก้ไขข้อมูล เพื่อย้อนกลับไปหน้ากรอกข้อมูล แก้ไขให้ตรงความต้อง
  การแล้วกดปุ่มยืนยันการสั่งซื้อในที่สุด 15. เมื่อกดปุ่มยืนยันคำสั่งซื้อแล้ว
  ในกรณี
  • จ่ายเงินด้วยการโอนเงินเข้าธนาคารหรือธนาณัติ ท่านจะได้รับหมายเลขใบสั่งซื้อ เพื่อใช้อ้างอิงในการติดต่อระหว่างคัดสรรกับสมาชิกทันที
  • จ่ายเงินด้วยบัตรเครดิต สมาชิกคัดสรรจะเข้าไปกรอกข้อมูลที่หน้า website ของธนาคาร เพื่ออนุมัติวงเงินและตรวจสอบความถูกต้องก่อนจะได้รับหมาย เลขใบสั่ง
   ซื้อใช้อ้างอิงในการติดต่อกับเรา
 16. ท่านจะได้รับ e-mail จากคัดสรร ตามที่ท่านแจ้งไว้ เมื่อสมัครสมาชิกเพื่อยืนยันว่าเรา
  ได้รับคำสั่งซื้อจากท่านเรียบร้อยแล้ว
  * หากท่านไม่ได้ E-mail นั่นคือ สมาชิกได้แจ้งข้อมูล E-mail ที่ไม่ถูก
  ต้องหรือพิมพ์ผิด กรุณาเช็คหรือติดต่อมาที่คัดสรร เพื่อให้ทางเราตรวจ
  สอบใน ฐานข้อมูลสมาชิกให้

 17. หลังจากที่ธนาคารได้อนุมัติการใช้บัตรเครดิต หรือ คัดสรรได้รับธนาณัติ หรือ slip แสดงรายการโอนเงินแล้ว จะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านทันที และแจ้งให้ท่าน ทราบทาง
  อีเมล์และ/หรือเพจเจอร์ตามที่ท่านได้ให้ข้อมูลไว้

วิธีการสั่งซื้อสินค้าผ่านโทรสาร ,โทรศัพท์ หรืออีเมล์

ในบางครั้งหากลูกค้าไม่สะดวกในการใช้อินเตอร์เน็ท ท่านอาจจะสนใจสั่งซื้อสินค้า กับเราทาง
โทรศัพท์หรือแฟกซ์ หรืออีเมล์ โดยวิธีการต่อไปนี้

ส่งโดยแฟกซ์ (โทรสาร) หรืออีเมล์

 1. คลิกที่ สั่งซื้อทางโทรศัพท์/แฟกซ์ ที่หน้าแรก (home page) หรือ
  คลิกที่ ที่ด้านบนของหน้าเว็บเพจ แล้วจะเห็นใบสั่งซื้อสินค้า ให้ท่านพิมพ์ลงบนกระดาษ
 2. กรอกข้อมูลส่วนตัว, ชื่อสินค้าและราคาที่ปรากฎในแคทตาล็อกสินค้าของคัดสรร (เฉพาะ
  สินค้าที่มีรูปตะกร้าสีเขียว) รวมมูลค่าของสินค้า และให้บวกค่าส่งเพิ่มอีก 25 บาท ถ้าซื้อ
  ไม่ถึง 300 บาท

 3. * กรณีที่ท่านต้องการจ่ายด้วยธนาณัติ ให้ส่งใบสั่งซื้อสินค้ามาพร้อมธนาณัติในซอง
  จดหมายเดียวกัน
 4. หรือนำข้อความในใบสั่งซื้อส่งทางอีเมล์ที่ orders@kudson.com  ถ่ายรูปสลิปแนบ file มา
 5. ถ้าท่านต้องการยืนยัน เพื่อตรวจสอบราคาและสินค้า ก่อนที่จะดำเนินการส่งใบสั่งซื้อ
  พร้อมหลักฐานการชำระเงิน
   หรือส่ง e-mail : services@ kudson.com อีกทางหนึ่งก็ได้

การสั่งสินค้าทางโทรศัพท์

 1. โทรศัพท์ติดต่อคัดสรร พร้อมแจ้งข้อมูลที่คัดสรรต้องการ ตามที่ระบุในใบสั่งซื้อ เช็ครหัสสินค้ามาก่อน ก็จะช่วยให้รวดเร็วขึ้นค่ะ หรือจำหมายเลขสมาชิกได้ ก็จะค้นข้อมูลที่อยู่ได้ไวขึ้น
 2. ดำเนินการชำระเงินผ่านธนาคาร หรือธนาณัติ แล้วส่งหลักฐานการชำระเงิน
  กลับมาที่คัดสรรในกรณีจะโทรแจังกรุณาโอนเงินให้มีเศษตังค์ แล้วโ?รแจ้งจำนวนเงิน วันที่โอน และธนาคารให้ละเอียด
 3. รอรับของที่บ้าน


 

การชำระเงิน

 

วิธีการและขั้นตอนการชำระเงิน

คัดสรรจัดเตรียมวิธีการชำระเงินให้เลือกใช้ได้ตามความสะดวก ไม่ว่าจะเป็นการชำระ ด้วยบัตรเครดิต, เช็ค, ธนาณัติ, หรือการโอนเงินเข้าธนาคาร

1. การชำระเงินทางบัตรเครดิตท่านสามารถชำระเงินด้วยบัตรเครดิต
 • VISA
 • MASTER
 • JCB
 • บัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์
เพื่อความสะดวกสบายของลูกค้า คัดสรรให้บริการชำระเงินโดยบัตรเครดิตทาง internet ผ่านระบบ Online real time ได้เลย โดยเมื่อสมาชิกคัดสรรยืนยันคำสั่งซื้อแล้วจะเข้า ไปกรอกข้อมูลเพื่อขออนุมัติวงเงินผ่านระบบการชำระเงินทางอินเทอร์เนตของธนาคาร ไทยพาณิชย์ ที่ใช้ระบบ SIPS เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล
 เมื่อสมาชิกได้รับอนุมัติวงเงินแล้ว จะมีอีเมล์จากธนาคารแจ้งกลับไปเพื่อยืนยันแก่ท่านสมาชิกอีกครั้งและสำหรับลูกค้าใหม่คัดสรรจะมีอีเมล์ไปขอหลักฐานเกี่ยวกับตัวท่านสมาชิก เพื่อป้องกันการปลอมแปลงหรือนำบัตรไปใช้ไม่ถูกต้องอีกชั้นหนึ่ง

2. การชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าธนาคาร

ลูกค้าคัดสรร สามารถเลือกวิธีชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี
บริษัท คัดสรรดอทคอม จำกัด
 • ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด สาขา สุรวงษ์ บัญชีสะสมทรัพย์
  เลขที่ 002-261998 -2
 • ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด สาขา สำนักงานใหญ่ สีลม บัญชีสะสมทรัพย์
  เลขที่ 101-7-15929-2
 • ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด สาขา สำนักงานสีลม บัญชีสะสมทรัพย์
  เลขที่ 001-2-28869-9
 • ธนาคารยูโอบี จำกัด สาขาสี่พระยา บัญชีสะสมทรัพย์
  เลขที่ 701-3-22269-3
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสุรวงศ์ บัญชีสะสมทรัพย์
  เลขที่ 023-1-35031-7
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด สาขา ไปรษณีย์กลาง บัญชีสะสมทรัพย์
  เลขที่ 077-1-28643-3
 • ธนาคารทหารไทย จำกัด สาขาธาตุทอง บัญชีออมทรัพย์
  เลขที่ 017-2-43142-1
เมื่อท่านโอนเงินชำระค่าสินค้าเรียบร้อยแล้วกรุณาส่ง Fax สำเนาการโอนเงินพร้อม
เขียนรายละเอียดของการสั่งซื้อ คือ หมายเลขสมาชิก, หมายเลขใบสั่งซื้อ มาที่
FB: kudson หรือ scan หรือถ่ายรูปสำเนาการโอนเงินและส่ง e-mail มาที่ orders@kudson.com

3. การชำระเงินด้วยธนาณัติ

ธนาณัติสั่งจ่าย บริษัท คัดสรรดอทคอม จำกัด
สั่งจ่ายที่ ไปรษณีย์พระโขนง 10110
ส่งธนาณัติ พร้อมแนบเลขที่ใบสั่งซื้อ มาด้วยในซองจดหมาย และ จ่าหน้าซองใส่ธนาณัติมายังที่อยู่ต่อไปนี้
บริษัท คัดสรรดอทคอม จำกัด
8/3 ถนนสุขุมวิท 65  แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

วิธีการส่งธนาณัติ

 1. ทำเครื่องหมายถูกในช่อง ไปรษณีย์ธนาณัติในใบฝากเงิน (ธน.1)
 2. เขียนรายละเอียดลงในใบฝากธนาณัติ (ธน.1) คือ วันที่ฝากส่ง, จำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร, ที่ทำการ ไปรษณีย์ที่ต้องการให้ผู้รับไปขอรับเงิน (คัดสรรจะไปรับเงินที่ ปณ.พระโขนง 10110) พร้อมรหัสไปรษณีย์, ชื่อ-ที่อยู่ ทั้งผู้รับเงินและผู้ฝากเงินโดยละเอียด พร้อมลงลายมือชื่อ "ผู้ฝากเงิน" หรือ "ผู้ฝากแทน"
 3. มอบใบฝากธนาณัติให้เจ้าหน้าที่รับฝาก หรือเสียบในหลักตามลำดับ แล้วรอเรียก
 4. มอบเงินที่ฝากส่งพร้อมค่าธรรมเนียมให้เจ้าหน้าที่
 5. เตรียมซองสำหรับบรรจุธนาณัติ โดยเขียนจ่าหน้า "ผู้รับ" / "ผู้ฝาก" ลงรหัสไปรษณีย์ พร้อมติดแสตมป์ในอัตราจดหมายในประเทศ  หรืออัตราตามพิกัดน้ำหนัก (ดูรหัสไปรษณีย์ที่แผงประกาศ)
 6. เมื่อได้รับใบแจ้งความธนาณัติ (ธน.31) ใบจ่ายธนาณัติ (ธน.5) ให้ตรวจสอบความถูกต้อง เช่น จำนวนเงิน, ชื่อ-สกุล ผู้รับ/ผู้ฝากเงิน, ที่ทำการฯสั่งจ่ายเงิน หากมีรายการไม่ถูกต้องให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ไขทันที แล้วนำใบแจ้งความธนาณัติ (ธน.31) ใส่ลงในซองที่เตรียมไว้ ปิดผนึกซองและนำใบจ่ายธนาณัติ (ธน.5) ปิดลงด้านหลังซองโดยทากาว ในที่ที่กำหนด เมื่อเรียบร้อยแล้ว ต้องนำซองไปคืนให้กับเจ้าหน้าที่
 7. เก็บ "ใบรับไปรษณีย์ธนาณัติ" ไว้เป็นหลักฐานขอสอบสวนภายหลัง

 

นโยบาย

 

1. นโยบายการจัดส่งสินค้า

 1. วิธีการและขั้นตอนการเลือกรูปแบบการจัดส่งสินค้าเพื่อความสะดวกของลูกค้าและความ ปลอดภัยของสินค้าในการจัดส่ง คัดสรรขอเสนอวิธีการจัดส่งดังนี้
  การจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์
  • การจัดส่งภายในประเทศไทย: จะบริการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์แบบธรรมดา(ระยะเวลาการขนส่งประมาณ 2-5 วันทำการ) หรือ ems ถ้าลูกค้าเพิ่มเงิน
  • คัดสรรจะบริการจัดส่งฟรีภายในประเทศไทย เมื่อซื้อสินค้าเกิน 300 บาท
  • การจัดส่งต่างประเทศ: ลูกค้าคัดสรร สามารถเลือกการบริการจัดส่งสินค้าได้
   ผ่านบริการไปรษณีย์ทางอากาศ ซึ่งปัจจุบันเปิดบริการเฉพาะ 40 ประเทศ
   (ตามรายการประเทศที่อยู่ในหน้าสั่งซื้อสินค้า)
  • สินค้าที่จัดส่งฟรี คัดสรรให้บริการเฉพาะการจัดส่งในประเทศไทยเท่านั้น
   สมาชิกคัดสรรที่ต้องการให้จัดส่งสินค้าไปยังต่างประเทศโปรดเช็คข้อห้ามใน
   การนำเข้าสินค้าแต่ประเภทของประเทศปลายทางก่อนการสั่งสินค้าคัดสรร
   ดอทคอมจะไม่รับผิดชอบ ในกรณีที่สินค้าที่ส่งไป ถูกยึดเนื่องจากการห้ามนำ
   เข้า ตามระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือข้อกฎหมายของประเทศปลายทาง และค่า บริการการจัดส่งนั้นไม่รวมค่าถึงภาษีศุลกากร (ในกรณีที่มีการเก็บภาษีสินค้า
   ของประเทศนั้นๆ)
 2. ข้อตกลงสำหรับการจัดส่งสินค้า
  คัดสรรดอทคอม จะทำการจัดส่งสินค้าทันที เมื่อได้รับสินค้าจากผู้ผลิตหรือทันที
  ที่มีสินค้าในคลังสินค้า และลูกค้าแสดงหลักฐานการชำระเงินแล้ว
 3. ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า
  ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า = ระยะเวลาการสั่งสินค้า (กรณีที่ไม่มีสินค้านั้นในคลัง สินค้า) + + + ระยะเวลาการส่งสินค้า
 4. ในกรณีที่คัดสรรได้ทำการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ให้ลูกค้า คัดสรรจะจัดส่งแบบลงทะเบียน และจะบันทึกแจ้งในข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกว่าได้จัดส่งสินค้าแล้ว ด้วยหมายเลขพัสดุ หรือจดหมายลงทะเบียนโดยระบุวันที่จัดส่งสินค้า โดยสมาชิกสามารถ login เพื่อตรวจสอบได้ และ/หรือ คัดสรร จะจัดส่งข้อความแจ้งทาง e-mail ตาม e-mail ที่ลูกค้าสมัครสมาชิกไว้ หากลูกค้าไม่ได้รับสินค้าและไม่ได้แจ้งให้ทางบริษัททราบ ภายในระยะเวลา 1 เดือน (ปกติสินค้าจะใช้เวลาจัดส่งนานที่สุด ไม่เกิน 14 วัน) นับจากวันที่จัดส่งสินค้า ตามตราประทับของไปรษณีย์ เพื่อร่วมกันทำการติดตามสอบสวน บริษัทจะถือว่าลูกค้าได้รับสินค้าถูกต้องสมบูรณ์แล้ว ลูกค้าจะไม่มีสิทธิ์ในการขอคืนเงิน ระงับการจ่ายเงินหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากทางบริษัท

2. นโยบายการคืนสินค้า

คัดสรรดอทคอม จะทำการเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ในกรณีที่สินค้ามีการชำรุด โดยมีเงื่อนไข
การรับประกันสินค้าดังนี้

3. นโยบายของอีเมล์

  

1.       ขออนุญาตเก็บอีเมลไปใช้ในการทำกิจกรรมทางการตลาดสำหรับสมาชิกและอื่นๆ

ท่านยินยอมที่จะรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากบริษัท เช่น การแจ้งสถานการสั่งซื้อสินค้า การประชาสัมพันธ์ ข้อตกลงอื่นๆ รวมทั้งประกาศต่างๆ และกิจกรรมอื่นๆที่เหมาะสม นอกเหนือจากการซื้อสินค้า เป็นต้น โดยทั้งนี้ การติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกาศผ่านหน้าเว็บไซต์ และ /หรือ การสื่อสารผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถพิมพ์ข้อความหรือเนื้อหาการสื่อสารเพื่อเก็บบันทึกไว้เป็นหลักฐาน

การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่ากระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือในรูปเอกสารใดๆ จะถือว่าเป็นการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรและถือว่าท่านจะได้รับการสื่อสาร ดังกล่าวไม่เกิน  5  วันทำการ นับแต่วันที่มีการประกาศหรือการส่งข้อความมายังท่าน โดยไม่ว่าท่านได้รับหรือเปิดดูข้อความหรือไม่ก็ตาม

บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องสื่อสารในรูปแบบของเอกสาร ทั้งนี้หากท่านติดต่อมายังบริษัทเพื่อขอยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการผ่านทาง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทมีความจำเป็นต้องยกเลิกให้แก่ท่าน

2.       การขออนุญาตยกเลิกการรับข่าวสาร   หากคุณมีความประสงค์จะยกเลิกการรับข่าวสาร กรุณาล๊อคอินสมาชิก แล้วไปเปลี่ยนแปลงการขอยกเลิกข่าวสารได้


การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน

1. มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

 เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต

ทาง kudson.com จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

2. การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

kudson.com ตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ การร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม

kudson.com ตรวจสอบจะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

3. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายัง kudson.com ได้ 3 ช่องทาง คือ

ช่องทางที่ 1 จดหมายทางไปรษณีย์

ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง

kudson.com และส่งมาได้ที่ ที่อยู่ของ kudson.com  ในหน้าติดต่อกับเรา

ช่องทางที่ 2 จดหมายทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

E-mail address : services@kudson.com

ช่องทางที่ 3 ติดต่อผ่านแบบฟอร์ม ในหน้า ติดต่อกับเรา

 

4. ช่องทางการระงับข้อพิพาทโดยกลไกภายนอก

หากกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทโดยผู้ประกอบการไม่เป็นที่พอใจของลูกค้า ลูกค้าสามารถใช้ช่องทางภายนอกที่ลูกค้าสามารถดำเนินการระงับข้อพิพาทได้  โดยติดต่อมายัง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
563 ถนนนนทบุรี ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2547-5960 โทรสาร. 0-2547-5973 (กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)
อีเมล : e-commerce@dbd.go.th

 

ความปลอดภัย

 

 • คัดสรรดอทคอมมีนโยบายที่จะไม่เก็บข้อมูลสำคัญคือข้อมูลของบัตรเครดิตไว้กับฐาน
  ข้อมูลของคัดสรร สมาชิกจะให้ข้อมูลโดยตรงกับธนาคารเพื่อการตรวจสอบและอนุมัติ
 • เรามีระบบรักษาความปลอดภัยระดับสูงเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนตัวของท่านเช่น ข้อมูล
  การซื้อขาย โดยใช้ระบบที่เป็นมาตรฐานสากลที่เรียกกันว่า SSL (Secure Sockets Layer) ซึ่งข้อมูลของท่านจะถูกเข้ารหัส (encryption) ก่อนส่งระบบ SSL นี้จะรักษา
  ความปลอดภัยของข้อมูลท่าน โดยที่ท่านจะต้องเลือกให้ internet browser ของท่าน
  ใช้งาน SSL ได้
 • สำหรับการให้ข้อมูลบัตรเครดิต ท่านจะกรอกข้อมูลกับ website ของธนาคารโดยตรง
  เพื่อธนาคารจะทำการตรวจสอบบัตรเครดิต และตัดเงินจากบัญชีของท่านโดยเราจะ
  เชื่อมโยงระบบการสั่งซื้อสินค้าของเรากับระบบการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตของ
  ธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งมีระบบชำระเงินเป็นระบบ Online real time ที่ใช้ระบบ รักษาความปลอดภัย SSL เช่นกัน

  หมายเหตุ : ท่านสามารถสังเกตว่าข้อมูลบัตรเครดิตของท่านได้ถูกรักษาความปลอด ภัยโดยระบบ SSL ได้จากการปรากฏ https:// แทน http:// ที่ Website นั้น และ ภาพสัญลักษณ์กุญแจที่มุมด้านซ้ายในโปรแกรม internet browser ได้ถูกล็อค

 

สมาชิกคัดสรร

ท่านสามารถสมัครสมาชิกใหม่ได้เลย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เพียงคลิกไปที่ [มาครั้งแรก]
สมาชิกคัดสรร สามารถใช้บริการ

  ตรวจสอบความคืบหน้าของสินค้าที่สั่งซื้อ ซึ่งมี 3 สถานะ คือ

  1. รอหลักฐานการชำระเงิน  2. เตรียมส่ง คือหลังจากที่ได้รับเงินจากลูกค้าแล้ว คัดสรรจะเตรียมส่งสินค้าให้ หลังจากได้รับแจ้งเรื่อง การจ่ายเงินของลูกค้าและตรวจสอบแล้ว

  3. จัดส่งแล้ว โดยบอกหมายเลขไปรษณีย์และวันที่จัดส่ง


 1. แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก
  • สมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกรายการที่ต้องการ เช่น E-mail, Password,
   ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น

               
 2. บริการพิเศษเพื่อสมาชิก เช่น ข่าวสารสินค้าใหม่, สินค้าราคาพิเศษ โดยคลิกที่เช็คคำสั่งซื้อ ที่ปรากฏบนแถบเมนูบาร์สีดำด้านบน

ผลประโยชน์ของสมาชิก

นอกจากการได้รับบริการที่สะดวกสบาย และสินค้าที่มีคุณภาพแล้ว สมาชิกหรือลูกค้ายังได้รับประโยชน์และสิทธิ ประโยชน์ต่างๆ มากมาย ที่ ได้ทำการเลือกสรรมากำนัลให้ท่านโดยเฉพาะ เช่น การรับทราบข่าวสารข้อมูลใหม่ ตามแต่จะแจ้งเป็นคราวๆไป

กรณีที่สมาชิกลืม Password

Click ที่ปุ่ม ลืมรหัส (เราจะส่ง password ไปให้ ที่ e-mail address ที่ท่านลงทะเบียนไว้ )

 

ติดต่อคัดสรร

 

ท่านสามารถใช้บริการทาง E-mail สอบถามบริการต่างๆ ของคัดสรรดอทคอมหรือสอบถาม ข้อมูลต่างๆ ได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้า services@kudson.com ตลอด 24 ชม. 
บริษัทคัดสรรดอทคอม
8/3 สุขุมวิท 65 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 
facebook page : kudson (ส่งข้อความทางกล่องข้อความ inbox)