ฉบับสมบูรณ์! การต่อสู้อีกครั้งหนึ่งกับราชาผู้เป็นอมตะที่ฟื้นฟูพลังขึ้นมาได้! ยิ่งไปกว่านั้น ความจริงอันโหดร้ายที่ถูกซ่อนอยู่ภายใต้การต่อสู้นี้ จะถูกเปิดเผยขึ้นแล้ว!!' />
 
> Log-In E-mail  Password   km05j4miqv32kspr9vp3vjni34